disclaimer

We hebben ernaar gestreefd om de informatie in deze site zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te maken. Toch kunnen we niet garanderen dat geen fouten, onduidelijkheden of tegenspraken aanwezig zijn. Als dat het geval is, vragen wij u om ons te contacteren. De inhoud van de website en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. We doen al het nodige om onderbrekingen van technische aard zoveel mogelijk te voorkomen, maar wij kunnen een 100% continue werking niet garanderen. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Hyperlinks en verwijzingen
In deze website wordt u via hyperlinks doorverwezen naar websites van andere instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Over deze sites hebben wij geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap: we kunnen dan ook geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De aanwezigheid van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkele bekrachtiging in van de site in kwestie of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.